یا علی گفتیم و عشق آغاز شد ...
 نقش انجمن اولیاء و مربیان در مدارس چیست ؟
 انجمن براى بالا بردن آگاهى خانواده ها و تقويت مشاركت آنها، كلاس هاى آموزش خانواده را در طول سال تحصيلى برگزار مى كند. تصميم گيرى در مورد كلاس هاى تقويتى و فوق برنامه با انجمن است. گردش مالى مدرسه و مسائلى مانند تعميرات، تهيه تجهيزات زير نظر انجمن است.آنچه كه در آموزش و پرورش به نام مدرسه محورى خوانده مى شود، چيزى نيست جز تفويض اختيارات گسترده براى اداره مدرسه به انجمن اوليا و مربيان.  كاهش تصدى گرى دولت و سپردن كار مردم به مردم از طريق تقويت انجمن ميسر است. انجمن هاى اوليا و مربيان در صورتى كه با همديگر ارتباط افقى داشته باشند، مى توانند تبديل به بزرگترين نهاد مدنى جامعه شوند.

       بيش از ۱۳۰ هزار مدرسه در سراسر كشور وجود دارد و هر مدرسه يك انجمن دارد. اگر تعداد اعضاى هر انجمن را به طور متوسط ۵ نفر فرض كنيم و حداقل در يكصد هزار مدرسه اين انجمن ها شكل گيرند اين نهادى است با ۵۰۰ هزار عضو فعال كه برگزيده ۱۶ ميليون خانواده ايرانى هستند. اما بر سر راه تقويت و گسترش انجمن ها موانعى وجود  دارد.

          اولين مانع سيستم متمركز و پلكانى آموزش و پرورش است، كه براساس دستورالعمل ها و بخشنامه هاى ادارى و از بالا اداره مى شود. هر چند در سال هاى اخير از طريق تفويض اختيارات به سازمان هاى آموزش و پرورش و مناطق گام هايى در جهت تمركززدايى برداشته شده است، و بحث مدرسه محورى به عنوان يك نگرش از سوى مديران آموزش و پرورش مطرح شده است. اما تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله درازى وجود دارد.

          انجمن ها، نهادهاى دنباله ور هستند و معمولاً نقش آنها تاييد تصميماتى است كه از سوى مدير به عنوان نماينده بوروكراسى قدرتمند ادارى اتخاذ مى شود. سيستم ادارى ميل به تمركز و سلسله مراتب دارد و نهادهايى مانند انجمن اوليا و مربيان، شوراى معلمان و شوراى دانش آموزى را از محتوا تهى مى كند و صرفاً پوسته تشريفاتى و نمايشى آنها را حفظ مى كند.

    مانع ديگر گستردگى اين تلقى در جامعه است كه گويا وظيفه انجمن فقط جمع آورى كمك هاى مالى اوليا براى جبران كمبودهاى مدرسه است و در واقع به چشم يك موسسه خيريه به آن نگاه مى كنند.

    عملكرد نامناسب اكثريت مديران مدارس و ضعف بينشى مسئولان ادارى در مورد نقش نهادهاى مدنى به گستردگى اين تلقى دامن مى زند. به همين دليل بسيارى از اوليا با اكراه در جلسات انجمن شركت مى كنند و نسبت به فعاليت هاى انجمن پيشداورى منفى دارند. مانع ديگر مشكلات معيشتى اكثر خانواده ها و فقر گسترده در جامعه است اگر فقر فرهنگى و ضعف جامعه مدنى را نيز به اين عامل اضافه كنيم، به اين نتيجه مى رسيم كه مشكلات ادارى، تنها عامل ضعف اين نهاد نيست .

      اگر خانه، نخستين مدرسه و مدرسه، خانه دوم محسوب مي‌شود، ارتباط و تعامل اين دو نهاد عظيم اجتماعي بسيار تاثير گذار خواهدبود واثر بخشي آن نيز بايد بيش از بيش مورد توجه قرار گيرد . باوجود تمام اهتمام، توجه و هزينه‌هاي نظام و دولت در مقوله آموزش و پرورش، باز هم اين فرآيند نيازمند توجه مردم، اوليا و مشاركت خيرخواهانه در اجرا و پيشبرد اهداف، سياست‌ها و برنامه‌هاي آموزشي و تربيتي فرزندان و نسل آينده‌ساز اين مرز و بوم است. زمينه‌سازي، تحكيم و تعميق اين ارتباط و مشاركت از وظايف و ماموريت‌هاي خطير انجمن‌هاي اوليا و مربيان است تا از دستاورد اين جهاد مشاركت جويانه، اشاعه آموزش و فرهنگ به عنوان پايه‌هاي اصلي توسعه پايدار و متوازن استفاده شود. امروزه دانايي محوري مبتني بر اخلاق و ارزش‌هاي ديني در ميان ميليون‌ها دانش‌آموز صورت پذيرفته و در اين رهگذر از انرژي نهفته و توانمندي‌هاي بي‌نظير علمي، فكري و اجرايي اوليا، خانه و مدرسه مي‌توان بهره‌برداري كرد.

     مدرسه علی رغم ،ارزش واهمیتی که مخصوصا در جهان معاصر دارد هنوز در تربیت وبار آوردن افراد واجد شرایط شهروندی موثر ناموفق است وهنوزنمی تواند انتظارات اجتماعی را بر آورده سازد ، بطوری که که برخی از متفکران آموزش وپرورش جرات  میدهد که مدعی شوندکه آموزش وپرورش حتی در بهترین  مدارس ودانشگاه های ما وضع ناامید کننده ای دارد واز آماده ساز ی کودکان برای زندگی موفق در آینده نا توان هستند !

      مدرسه امروز (اعم از پیش دبستان ، دبستان ، راهنمایی ، دبیرستان ، دانشگاه ) با توجه به اوضاع حاکم بر جهان معاصر وپبش بینی ، هر چند احتمالی ،اوضاع قرن بیست ویکم برای زند ه ماندن خود نا گزیر است به انتقاد از خود بپردازد وهمه مقولات درونی وبیرونی خود را شامل مدیریت ، تدریس ، موقعیت ، روابط با اولیاء مورد بررسی تحلیلی قرار دهد . یکی از رسالتهای مهم مدارس توجه به نقش  انجمن اولیا ومربیان و ایجاد حساسیت در والدین به منظور درک عمیق اهمیت تعلیم وتربیت فرزندان وتاثیر خانواده بر آن می باشد که برای رسیدن به این مهم آموزش والدین می تواند بسیار موثر باشد   و اولیای دانش آموزان اعضای موثرو  کلیدی که در  یادگیری و کمک به موفقیت تحصیلی محصلان با اولیای مدرسه صمیمانه همکار  ی می کنند قلمداد نمایند ، که علاوه بر آن در پیدایش خود پنداری مثبت در محصلان نیز اثر بیشتری دارند .مدرسه امروز باید نقش درمانگاه ومرکز توانبخشی را ایفا نمایید یعنی تنها به معلومات کلیشه ای نیاندیشد بلکه رشد شخصیت سالم را معیار اساسی موفقیت خود قرار دهد و چگونگی فعالیت های خود را با این معیار بسیار مهم ارزیابی کند که چقدر می تواند به سلامت شخصیت محصلانش کمک کند وچقدر می تواند آنها را مردان وزنان زندگی سازد مدرسه موفق در سیاست های فرهنگی خود نیز باید مشخص کند که برای مورارد ذیل چه برنامه ها وچه تدابیری دارد ؟

-        بهداشت روانی در مدرسه

-        تطبیق آموزش های مدرسه  ا ی با شرایط واقعی برای دانش آموزان ووالدین

-        تقویت روحیه مشارکت وهمکاری برای دانش آموزان ومعلم .والدین

-        آموزش مهارتهای زندگی

-        معرفی فرهنگ وارزشهای انسانی ادبیات ،هنر وتاریخ ونطام اجتماعی

-        مشکلات رفتاری دانش آموزان

مدیر معاون ، مربی تربیتی ، معلمان ، انجمن اولیای ومربیان وسایر عوامل اداری واجرایی والدین وحتی دانش آموزان باید در سیاست های فرهنگی مدرسه نقش وجایگاهی داشته باشند .در کنفرانس جهانی آموزش وپرورش در باره چالش های آموزش وپرورش در سالهای آینده بیان شده استراتژی توسعه آموزشی باید بر 4 محور باشد.

1.       آموزش حقوق شهروندی – مهارتهای اجتماعی – آموزش پیشگیری از خشونت

2.       آموزش مبتنی بر تنوع وتفاوت های فرهنگی

3.        آموزش مبتنی برتنوع زبان مادری

4.       آموزش دیجیتال وICT

مدرسه در همه جهان ،برای تامین مقاصد جامعه طرح ریزی شده است ومدارس به تغیرات متناوب نیاز دارند تا بتوانند با تغییرات اجتماعی هماهنگ شوند ونیازهای جدید جامعه را پاسخ دهند.

منابع :

- نقش فعالیت های فوق برنامه در تربیت نوجوانان-  شعاری نژاد ، علی اکبر  تهران  سال 1381

- درس اول الفبای زندگی -  جن الیور ومایکل رایان تهران 1384

- اینترنت

|+| نوشته شده توسط غلامی در  |
 
 
بالا